Our Services

บริการนำเข้าและจัดหน่าย

เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง และเครื่องจักรการเกษตร ขนาดเล็ก ชนาดกลาง ขนาดใหญ่

จำหน่ายอะไหล่และบริการซ่อมบำรุงรักษา

เครื่องจักรการเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ บริการนอกสถานที่ ด้วยทีมช่างมืออาชีพ มีประสบการณ์สูง พร้อมอะไหล่ตรงรุ่น

บริการจัดหาเครื่องจักรตามความต้องการ

จัดหาเครื่องจักรรุ่นพิเศษตามความต้องการ บริการนำเข้า และซ่อมแซม

เราเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และเครื่องจักรเพื่อการเกษตร

บริการเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานสาธารณะประโยชน์ มูลนิธิ ฯลฯ

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00